skrivstil.se

Publikationer

Etik i habiliteringsarbetet handlar om etik inom verksamheter som änder sig till personer som har funktionsnedsättningar. Skriften författades 2003 på uppdrag av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läs landsting.
Läs mer(.pdf) >>

En skrift om etik i habiliteringsarbetet


Jämställt vägval
är en skrift om skola och arbetsliv ur ett jämställdhetsperspektiv. Skriften
är författad på uppdrag av Länsstyrelsen våren 2007.
Läs mer(.pdf) >>


Jämställt vägskäl


Förskoleklassen - i en klass
för sig
handlar om intentionerna bakom införandet av förskoleklassen. Skriften vänder
sig till pedagoger i förskola och skola och författades hösten 2006 på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Läs mer(.pdf) >>


Förskoleklassen - i en klass för sig

Publikationer

Att leka sig in i skolans värld handlar om förskoleklassen. Skriften vänder sig till föräldrar och författades hösten 2006 på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer (.pdf) >>

Att leka sig in i skolans värld


PUSH – Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård
är en folder som beskriver hur man kan använda personalens egna idéer för utvecklingen av medicintekniska produkter. Foldern är författad i november 2008 på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Läs mer (.pdf) >>


PUSH - produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård 
   
Monica Klasén McGrath Tallåsvägen 19, 182 75 Stocksund Tel: 08-85 42 65 Mobil: 0708-85 42 65