skrivstil.se

Textprover

"Bär & fet fisk
-Bra för synen"
Tidningen Klarsynt Läs mer (.pdf sid 26-27) >>

"Att vara partner"
Autismforum Läs mer >>

"Christian stortrivs med sitt jobb"
Autismforum Läs mer >>

"Återhämtning - möjlighet eller utopi?"
Stockholms Läns Sjukvårdsområde Läs mer >>

"Mobilen, sociala sajter + digital utomhusreklam"
PrinfoNytt Läs mer, sid 6 >>

"Sidney in the center"
Handikapp och habilitering Läs mer (.pdf), sid 6 >>Monica Klasén McGrath Tallåsvägen 19, 182 75 Stocksund Tel: 08-85 42 65 Mobil: 0708-85 42 65