skrivstil.se

Böcker

Boken Inte riktigt som andra – livet sett med dövblinda ögon är inspirerad av en dansk bok och har omarbetats efter svenska förhållanden. Boken handlar om barn och unga personer med en kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med personer med dövblindhet i yrkeslivet eller privat och är skriven sommaren 2005 på uppdrag av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Inte riktigt som andra - livet sett med dövblinda ögon
   
   

Böcker

Annorlunda barnbarn
Min Bok Annorlunda barnbarn är utgiven på Cura bokförlag i juni 2008.  Boken handlar om hur det är att vara mor- eller farförälder till ett barn med funktionsnedsättningar och bygger på intervjuer med far- och morföräldrar, med föräldrar och även med professionella – alla med olika erfarenheter och perspektiv.

Läs mer om boken >>
Annorlunda barnbarn
   
   
Monica Klasén McGrath Tallåsvägen 19, 182 75 Stocksund Tel: 08-85 42 65 Mobil: 0708-85 42 65