skrivstil.se

Skrivarkurser

Jag är diplomerad skrivpedagog i kreativt skrivande och erbjuder följande skrivarkurser.

Skrivlust – Denna kortkurs vänder sig till dig som vill ha hjälp att närma dig ett kravlöst och lustfyllt, kreativt skrivande. Vi arbetar med kortare och längre skrivövningar, läser och diskuterar texter samt prövar på responsarbete.

Hitta din inre röst – Denna kurs vänder sig till den lite mer rutinerade skribenten som vill ägna tid åt kreativt skrivande och som vill hitta sin egen röst och berättarstil.

Att skriva på jobbet – Denna kurs vänder sig till Dig som vill förbättra ditt skrivande i arbetet. Du kanske ägnar mycket onödig tid åt att formulera mejl eller andra texter och behöver träna på att uttrycka dig begripligt och korrekt i skrift.Skrivarkurser kan också skräddarsys helt i enlighet med kundens/deltagarnas önskemål! Vill du veta mer om mina kurser är du välkommen att kontakta mig.

Monica Klasén McGrath Tallåsvägen 19, 182 75 Stocksund Tel: 08-85 42 65 Mobil: 0708-85 42 65