publikationer

skrivstil.se

publikationer


                                   

                                     Att leka sig in i skolans värld handlar om förskoleklassen.

                                     Skriften vänder sig till föräldrar och författades hösten 2006 på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling.

                                     Läs mer (.pdf) >>

Förskoleklassen - i en klass för sig handlar om intentionerna

bakom införandet av förskoleklassen. Skriften vänder sig till pedagoger

i förskola och skola och författad hösten 2006 på uppdrag av

Myndigheten för skolutveckling. Läs mer(.pdf) >>Jämställt vägval är en skrift om skola och arbetsliv ur ett jämställdhetsperspektiv.

Skriften är författad på uppdrag av Länsstyrelsen våren 2007.

Läs mer(.pdf) >>

Annorlunda barnbarn         

                                                Min Bok Annorlunda barnbarn är utgiven på Cura bokförlag i juni 2008.

  Boken handlar om hur det är                                     att                                  vara mor- eller farförälder till ett barn med

funktionsnedsättningar och bygger på intervjuer med far- och morföräldrar,

med föräldrar och även med professionella – alla med olika erfarenheter och perspektiv.
Etik i habiliteringsarbetet handlar om etik inom verksamheter som

vänder sig till personer som har funktionsnedsättningar.Skriften författades 2003

på uppdrag av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läs landsting.

                                                                             Läs mer(.pdf) >>